Shell по две години присуство на пазарот на Северна Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Северна Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 малопродажни станици под брендот Shell во Смоквица, на ...

Shell по две години присуство на пазарот на Северна Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Северна Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 малопродажни станици под брендот Shell во Смоквица, на ...

Shell по две години присуство на пазарот на Северна Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Северна Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 малопродажни станици под брендот Shell во Смоквица, на ...

Shell по две години присуство на пазарот на Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 малопродажни станици под брендот Shell во Смоквица, на автопатот ...

Shell по две години присуство на пазарот на Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 малопродажни станици под брендот Shell во Смоквица, на автопатот ...

Брендот веќе две години е присутен во Република Македонија Shell по две години присуство на пазарот на Северна Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Северна Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 ...

Shell по две години присуство на пазарот на Северна Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Северна Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 малопродажни станици под брендот Shell во Смоквица, на ...

Shell по две години присуство на пазарот на Северна Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Северна Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 малопродажни станици под брендот Shell во Смоквица, на ...

Брендот веќе две години е присутен во Северна Македонија Shell по две години присуство на пазарот на Северна Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Северна Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 ...

Корал фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., почна со работа под брендот Шел (Shell) во Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Шел на локалниот пазар. Корал фуелс веќе работи со 2 малопродажни станици под брендот Шел во Смоквица, на автопатот Пријателство во близина на границата со Република Грција. Шел продолжува со својот динамичен влез на македонскиот пазар, откако ја обезбеди лиценцата за брендот Шел преку ...

Брендот веќе две години е присутен во Северна Македонија Shell по две години присуство на пазарот на Северна Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Северна Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 ...

Shell по две години присуство на пазарот на Северна Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Северна Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 малопродажни станици под брендот Shell во Смоквица, на ...

Shell по две години присуство на пазарот во Македонија, ја отвори првата бензинска станица во Скопје лоцирана на улица Борис Трајковски бр. 101, во населба Пинтија. Корал Фуелс ДООЕЛ Скопје, како дел од Coral S.A., започна со работа под брендот Shell во Македонија во 2021 година и е официјален носител на лиценцата за Shell на локалниот пазар. Корал Фуелс веќе работи со 2 малопродажни станици под брендот Shell во Смоквица, на автопатот ...