Услови за користење

News Network ® е јавно достапен и бесплатен сервис кадешто единствен предуслов за употреба е согласност со условите за користење.
 • - Се согласувате со користење на колачиња (cookies) исклучиво за подобрување на генералното корисничко искуство.
 • - Информациите содржани на овој сервис се користат единствено за генерално информирање. Информациите се добиени од други наедени извори, и додека настојуваме да ги одржиме податоците навремено ажурирани. не гарантираме на никаков екплицитен или имплицитен начин за целовитоста, точноста, веродостојноста, доверливоста, соодветноста на објавените содржини. Секое користење на овие информации е исклучиво на ваш личен ризик.
 • - При било каков настан не превземаме никаква одговорност за загуба или штета, вклучувајќи без ограничувања индиректна или последователна штета, или било каква загуба која приозлегува од загуба на податоци или профит кои се произлезени од или се во врска со користењето на овој сервис.
 • - Ќе наидете на содржини и линкови од/до други извори на информации кои што не се под контрола на News Network ®. Немаме никаква контрола врз природата, содржината и достапноста на овие извори. Инклузијата на било каква содржина не мора да имплицира препорака или одобрување на ставовите изразени во истата.
 • - Ги преземаме сите неопходни напори за да го одржиме сервисот во беспрекорна состојба за пдлично корисничко искуство. Сепак News Network ® не превзема никаква одговорност или ќе бидеме одговорни за било каква недостапност заради технички проблеми кои не се во наша контрола.

Услови за индексирање

News Network ® е сервис кој еволуира и се надградува. Доколку сте веродостоен извор на актуелни содржини, вести или настани можете да бидете дел од мрежата доколку ги исполнувате основните услови за индексирање.

 • - Содржините се објавени исклучиво на македонски јазик.
 • - Содржините се вчитуваат за време помало од 10 секунди.
 • - Содржините се заштитени со SSL (secure socket layer) т.е. користат HTTPS протокол за комуникација, со цел заштита на приватноста на корисниците.
 • - Информациите се генерирани синхроно во HTML 1.1/2.0 формат без употреба на JS.
 • - Структурата на изворот на податоци треба да е релативно перманентна, поголема промена може да предизвика прекршување на правилата за индексирање.
 • - Изворот на информации нема имплементирани заштити против автоматизиран софтвер од типот на пајаци (spiders/crawlers).
 • - Изворот на информации постои повеќе од 6 месеци и во просек има над 1000 посети дневно.
 • - Изворот континуирано објавува минимум 100 уникатни содржини месечно.

Изворите кои се веќе дел од мрежата може да бидат привремено отстранети при прекршување на правилата.
Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат условите за индексирање, може да аплицираат преку наведените комуникациски канали на страната за контакт.
Currency

61.6028

Currency

56.707

Currency

72.0983

Currency

37.8738

Currency

41.6703

Currency

62.3593

Currency

7.8382

Currency

0.62605

Currency

0.36331

Currency

0.52588

Currency

1.76019

Currency

0.68074