Падот на побарувачака на текстилните производи во европските земји, а особено во Германија се рефлектира и врз работата на македонските текстилни конфекции, изјави денеска Ангел Димитров од Организација на работодавачи. Посочува дека бизнис секторот во моментов чека да се формира новата Влада, па да седнат и да разговараат за состојбата во текстилниот сектор. -Што од новата Влада? Прво треба да се формира новата Влада па да видиме какви барања ...

Штип, 11 јуни 2024 (МИА) - Падот на побарувачака на текстилните производи во европските земји, а особено во Германија се рефлектира и врз работата на македонските текстилни конфекции, изјави денеска Ангел Димитров од Организација на работодавачи. Посочува дека бизнис секторот во моментов чека да се формира новата Влада, па да седнат и да разговараат за состојбата во текстилниот сектор. -Што од новата Влада? Прво треба да се формира новата Влада ...

Падот на побарувачака на текстилните производи во европските земји, а особено во Германија се рефлектира и врз работата на македонските текстилни конфекции, изјави денеска Ангел Димитров од Организација на работодавачи. Посочува дека бизнис секторот во моментов чека да се формира новата Влада, па да седнат и да разговараат за состојбата во текстилниот сектор. -Што од новата Влада? Прво треба да се формира новата Влада па да видиме какви барања ...

Падот на побарувачката на текстилните производи во европските земји, а особено во Германија се рефлектира и врз работата на македонските текстилни конфекции, изјави Ангел Димитров од Организација на работодавачи. Посочува дека бизнис секторот во моментов чека да се формира новата Влада, па да седнат и да разговараат за состојбата во текстилниот сектор. -Што од новата Влада? Прво треба да се формира новата Влада па да видиме какви барања ќе ...

Падот на побарувачката на текстилните производи во европските земји, а особено во Германија се рефлектира и врз работата на македонските текстилни конфекции, изјави Ангел Димитров од Организација на работодавачи. Посочува дека бизнис секторот во моментов чека да се формира новата Влада, па да седнат и да разговараат за состојбата во текстилниот сектор. -Што од новата Влада? Прво треба да се формира новата Влада па да видиме какви барања ќе ...

Падот на побарувачаката на текстилните производи во европските земји, а особено во Германија се рефлектира и врз работата на македонските текстилни конфекции, изјави денеска Ангел Димитров од Организација на работодавачи. Тој рече и дека бизнис секторот чека да се формира новата Влада, па да седнат и да разговараат за состојбата во текстилниот сектор. -Што од новата Влада? Прво треба да се формира новата Влада па да видиме какви барања ќе ...

Падот на побарувачака на текстилните производи во европските земји, а особено во Германија се рефлектира и врз работата на македонските текстилни конфекции, изјави денеска Ангел Димитров од Организација на работодавачи. Посочува дека бизнис секторот во моментов чека да се формира новата Влада, па да седнат и да разговараат за состојбата во текстилниот сектор. -Што од новата Влада? Прво треба да се формира новата Влада па да видиме какви барања ...

Падот на побарувачака на текстилните производи во европските земји, а особено во Германија се рефлектира и врз работата на македонските текстилни конфекции, изјави денеска Ангел Димитров од Организација на работодавачи. Посочува дека бизнис секторот во моментов чека да се формира новата Влада, па да седнат и да разговараат за состојбата во текстилниот сектор. -Што од новата Влада? Прво треба да се формира новата Влада па да видиме какви барања ...