Градот Скопје со новите специјално адаптирани моторни возила, овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во секојдневието за лицата со попреченост. ...

Набавени се нови специјално адаптирани моторни возила кои овозможуваат полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Од Град Скопје велат дека новите возила се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. – Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во секојдневието за ...

Набавени се нови специјално адаптирани моторни возила кои овозможуваат полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Од Град Скопје велат дека новите возила се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. – Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во секојдневието за ...

Градот Скопје информира дека со новите специјално адаптирани моторни возила, се овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила, како што појаснуваат, се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. „Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во ...

Скопје, 11 јуни 2024 Градот Скопје со новите специјално адаптирани моторни возила, овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во секојдневието за лицата ...

Градот Скопје информира дека со новите специјално адаптирани моторни возила, се овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила, како што појаснуваат, се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. „Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во ...

Градот Скопје информира дека со новите специјално адаптирани моторни возила, се овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила, како што појаснуваат, се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. „Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во ...

Градот Скопје со новите специјално адаптирани моторни возила, овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во секојдневието за лицата со попреченост. ...

Градот Скопје информира дека со новите специјално адаптирани моторни возила, се овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила, како што појаснуваат, се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. „Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во ...

Градот Скопје информира дека со новите специјално адаптирани моторни возила, се овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила, како што појаснуваат, се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. „Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во ...

Градот Скопје со новите специјално адаптирани моторни возила, овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во секојдневието за лицата со попреченост. ...

Градот Скопје информира дека со новите специјално адаптирани моторни возила, се овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила, како што појаснуваат, се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. „Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во ...