Сакаме да дадеме Демант од страна на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, а поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити. Имено сакаме да Ве известиме дека согласно ...

Сакаме да дадеме Демант поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити, велат од ЖРМ Транспорт АД – Скопје. Имено сакаме да Ве известиме дека согласно официјалните податоци од Одделението ...

Сакаме да дадеме демант поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Крешник Бектеши каде од податоците за Железници Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити, велат од ЖРМ Транспорт АД – Скопје. Имено сакаме да Ве известиме дека согласно официјалните податоци од Одделението ...

ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, во контекст на објавената анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на министерот за економија Кресник Бектеши, каде од податоците за Железници Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека се најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити, демантира дека се на прво место. „Имено сакаме да Ве известиме дека согласно официјалните податоци од ...

Сакаме да дадеме Демант од страна на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, а поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити. Имено сакаме да Ве известиме дека согласно ...

Сакаме да дадеме демант поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Крешник Бектеши каде од податоците за Железници Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити, велат од ЖРМ Транспорт АД – Скопје. Имено сакаме да Ве известиме дека согласно официјалните податоци од Одделението ...

Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје демантира дека се најголем потрошувач и имале најмалку заштедено електрична енергија, како што тоа стои во табелата која на прес конференција ја презентираше Министерот за економија, Крешник Бектеши. „Овие податоци за ЖРСМ Транспорт се целосно невистинити“, велат од оваа компанија. „Согласно официјалните податоци од Одделението за енергетска ефикасност при ЖРСМ Транспорт АД – Скопје ...

Сакаме да дадеме Демант поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити, велат од ЖРСМ Транспорт АД – Скопје. – Имено сакаме да Ве известиме дека согласно ...

Соопштение од Кабинетот на генерален директор на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје Сакаме да дадеме Демант од страна на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, а поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку ...

Сакаме да дадеме Демант од страна на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, а поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити. Имено сакаме да Ве известиме дека согласно ...

Сакаме да дадеме Демант поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити, велат од ЖРСМ Транспорт АД – Скопје. – Имено сакаме да Ве известиме дека согласно ...

Сакаме да дадеме Демант од страна на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, а поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити. Имено сакаме да Ве известиме дека согласно ...

Сакаме да дадеме Демант од страна на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, а поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити. Имено сакаме да Ве известиме дека согласно ...

Сакаме да дадеме Демант од страна на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, а поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити. Имено сакаме да Ве известиме дека ...

Сакаме да дадеме Демант од страна на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, а поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити. Имено сакаме да Ве известиме дека согласно ...

Сакаме да дадеме Демант од страна на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, а поради објавена анализа за потрошувачка на електрична енергија со прилог табела од страна на Министерот за Економија Кресник Бектеши каде од податоците за Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје може да се увиди дека стоиме како најголем потрошувач на електрична енергија со најмалку заштеда се целосно невистинити. Имено сакаме да Ве известиме дека согласно ...