Буџетот за 2023 одина е реалност и ја зема предвид актуелната состојба под влијание на енергетската и ценовната криза, ги зема предвид напорите за заздравување и забрзување на економскиот раст, како и потребата од сервисирање на преземените обврски и каматите. Ова го истакна министерот за финансии Фатмир Бесими во расправата на собраниската Комисија за финансирање и буџет. „Кога дискутираме за буџетот треба да ја земеме предвид реалноста. Во ...

Буџетот за 2023 година е реалност и ја зема предвид актуелната состојба под влијание на енергетската и ценовната криза, ги зема предвид напорите за заздравување и забрзување на економскиот раст, како и потребата од сервисирање на преземените обврски и каматите, oва го истакна министерот за финансии Фатмир Бесими во расправата на собраниската Комисија за финансирање и буџет. Кога дискутираме за буџетот треба да ја земеме предвид реалноста. Во ...

Буџетот за 2023 одина е реалност и ја зема предвид актуелната состојба под влијание на енергетската и ценовната криза, ги зема предвид напорите за заздравување и забрзување на економскиот раст, како и потребата од сервисирање на преземените обврски и каматите. Ова го истакна министерот за финансии Фатмир Бесими во расправата на собраниската Комисија за финансирање и буџет. „Кога дискутираме за буџетот треба да ја земеме предвид реалноста. Во ...

Буџетот за 2023 одина е реалност и ја зема предвид актуелната состојба под влијание на енергетската и ценовната криза, ги зема предвид напорите за заздравување и забрзување на економскиот раст, како и потребата од сервисирање на преземените обврски и каматите. Ова го истакна министерот за финансии Фатмир Бесими во расправата на собраниската Комисија за финансирање и буџет. „Кога дискутираме за буџетот треба да ја земеме предвид реалноста. Во ...

Буџетот за 2023 одина е реалност и ја зема предвид актуелната состојба под влијание на енергетската и ценовната криза, ги зема предвид напорите за заздравување и забрзување на економскиот раст, како и потребата од сервисирање на преземените обврски и каматите, oва го истакна министерот за финансии Фатмир Бесими во расправата на собраниската Комисија за финансирање и буџет. -Кога дискутираме за буџетот треба да ја земеме предвид реалноста. Во ...

Буџетот за 2023 одина е реалност и ја зема предвид актуелната состојба под влијание на енергетската и ценовната криза, ги зема предвид напорите за заздравување и забрзување на економскиот раст, како и потребата од сервисирање на преземените обврски и каматите. Ова го истакна министерот за финансии Фатмир Бесими во расправата на собраниската Комисија за финансирање и буџет. „Кога дискутираме за буџетот треба да ја земеме предвид реалноста. Во ...