Пред неколку дена WHATSAPP ја претстави опцијата Message Yourself. Корисниците сега можат да си испраќаат пораки во апликацијата, што досега беше можно само на Facebook Messenger и Instagram, барем што се однесува до Мета. Reminders, notes, and a diary to-go all in one place. pic.twitter.com/294FyNuwCI — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2023 За да можат корисниците на апликацијата да си испратат порака, потребно е да ги внесат контактите, каде ...

Апликацијата „Вaтс-ап“ (WhatsApp) пред неколку дена ја претстави опцијата Message Yourself што им овозможува на корисниците да си испраќаат пораки сами на себе. Досега ова беше можно само на ‘Фејсбук мисенџер’ и на „Инсаграм“, барем што се однесува до компанијата „Мета“. За да можат корисниците на апликацијата да си испратат порака, потребно е да ги внесат контактите, каде нивниот сопствен број ќе биде прв во листата. Со допирање на контакт се ...

Апликацијата „Вaтс-ап“ (WhatsApp) пред неколку дена ја претстави опцијата Message Yourself што им овозможува на корисниците да си испраќаат пораки сами на себе. Досега ова беше можно само на ‘Фејсбук мисенџер’ и на „Инсаграм“, барем што се однесува до компанијата „Мета“. За да можат корисниците на апликацијата да си испратат порака, потребно е да ги внесат контактите, каде нивниот сопствен број ќе биде прв во листата. Со допирање на контакт се ...

Апликацијата „Вaтс-ап“ (WhatsApp) пред неколку дена ја претстави опцијата Message Yourself што им овозможува на корисниците да си испраќаат пораки сами на себе. Досега ова беше можно само на ‘Фејсбук мисенџер’ и на „Инсаграм“, барем што се однесува до компанијата „Мета“. За да можат корисниците на апликацијата да си испратат порака, потребно е да ги внесат контактите, каде нивниот сопствен број ќе биде прв во листата. Со допирање на контакт се ...

Апликацијата „Вaтс-ап“ (WhatsApp) пред неколку дена ја претстави опцијата Message Yourself што им овозможува на корисниците да си испраќаат пораки сами на себе. Досега ова беше можно само на ‘Фејсбук мисенџер’ и на „Инсаграм“, барем што се однесува до компанијата „Мета“. За да можат корисниците на апликацијата да си испратат порака, потребно е да ги внесат контактите, каде нивниот сопствен број ќе биде прв во листата. Со допирање на контакт се ...

Апликацијата „Вaтс-ап“ (WhatsApp) пред неколку дена ја претстави опцијата Message Yourself што им овозможува на корисниците да си испраќаат пораки сами на себе. Досега ова беше можно само на ‘Фејсбук мисенџер’ и на „Инсаграм“, барем што се однесува до компанијата „Мета“. За да можат корисниците на апликацијата да си испратат порака, потребно е да ги внесат контактите, каде нивниот сопствен број ќе биде прв во листата. Со допирање на контакт се ...

Пред неколку дена WHATSAPP ја претстави опцијата Message Yourself. Корисниците сега можат да си испраќаат пораки во апликацијата, што досега беше можно само на Facebook Messenger и Instagram, барем што се однесува до Мета. Reminders, notes, and a diary to-go all in one place. pic.twitter.com/294FyNuwCI — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2023 За да можат корисниците на апликацијата да си испратат порака, потребно е да ги внесат контактите, каде ...