Академик Нада Поп-Јорданова била редовен професор по медицина, медицинска психологија и етика, невропсихологија и развојна психологија. Целиот работен век го поминала на Клиниката за детски болести, лекувајќи деца со разни педијатриски и психолошки проблеми. Покрај со лекарска практика, се занимавала со едукација на студенти, постдипломци и докторанти. Последниве години, како член на МАНУ, исклучиво се занимава со научни истражувања од областа ...

Во мултимедијалниот културен центар Матица ексклузив од Скопје денеска се оддржа промоција на новите книги на академик Нада Поп-Јорданова „Медицината во сликарството (една слика вреди илјада зборови)“ и „Генијалност и/или лудило – големите композитори и нивните ментални болести“. За овие две ретки изданија говореа академик Васко Ташковски и проф. д-р Јане Коџобашија. Академик Нада Поп-Јорданова, редовен професор по медицина, медицинска ...

Во мултимедијалниот културен центар Матица ексклузив од Скопје денеска ќе се одржи промоција на новите книги на академик Нада Поп-Јорданова „Медицината во сликарството (една слика вреди илјада зборови)“ и „Генијалност и/или лудило – големите композитори и нивните ментални болести“. За овие две ретки изданија ќе говорат академик Васко Ташковски и проф. д-р Јане Коџобашија. Академик Нада Поп-Јорданова била редовен професор по медицина, медицинска ...

Во мултимедијалниот културен центар Матица ексклузив од Скопје денеска ќе се одржи промоција на новите книги на академик Нада Поп-Јорданова „Медицината во сликарството (една слика вреди илјада зборови)“ и „Генијалност и/или лудило – големите композитори и нивните ментални болести“. За овие две ретки изданија ќе говорат академик Васко Ташковски и проф. д-р Јане Коџобашија. Академик Нада Поп-Јорданова била редовен професор по медицина, медицинска ...

Во мултимедијалниот културен центар Матица ексклузив од Скопје денеска ќе се одржи промоција на новите книги на академик Нада Поп-Јорданова „Медицината во сликарството (една слика вреди илјада зборови)“ и „Генијалност и/или лудило – големите композитори и нивните ментални болести“. За овие две ретки изданија ќе говорат академик Васко Ташковски и проф. д-р Јане Коџобашија. Академик Нада Поп-Јорданова била редовен професор по медицина, медицинска ...

Во мултимедијалниот културен центар Матица ексклузив од Скопје денеска ќе се одржи промоција на новите книги на академик Нада Поп-Јорданова „Медицината во сликарството (една слика вреди илјада зборови)“ и „Генијалност и/или лудило – големите композитори и нивните ментални болести“. За овие две ретки изданија ќе говорат академик Васко Ташковски и проф. д-р Јане Коџобашија. Академик Нада Поп-Јорданова била редовен професор по медицина, медицинска ...

Во мултимедијалниот културен центар Матица ексклузив од Скопје денеска ќе се одржи промоција на новите книги на академик Нада Поп-Јорданова „Медицината во сликарството (една слика вреди илјада зборови)“ и „Генијалност и/или лудило – големите композитори и нивните ментални болести“. За овие две ретки изданија ќе говорат академик Васко Ташковски и проф. д-р Јане Коџобашија. Академик Нада Поп-Јорданова била редовен професор по медицина, медицинска ...

Во мултимедијалниот културен центар Матица ексклузив од Скопје денеска ќе се одржи промоција на новите книги на академик Нада Поп-Јорданова „Медицината во сликарството (една слика вреди илјада зборови)“ и „Генијалност и/или лудило – големите композитори и нивните ментални болести“. За овие две ретки изданија ќе говорат академик Васко Ташковски и проф. д-р Јане Коџобашија. Академик Нада Поп-Јорданова била редовен професор по медицина, медицинска ...

Во мултимедијалниот културен центар Матица Ексклузив од Скопје, на 25. 11. 2022 година (петок) во 12.00 часот ќе се одржи промоција на новите книги на академик Нада Поп Јорданова „Медицината во сликарството (една слика вреди илјада зборови) и „Генијалност и/или лудило -големите композитори и нивните ментални болести“. За овие две ретки изданија ќе говорат академик Васко Ташковски и проф. д-р Јане Коџобашија. Академик Нада Поп-Јорданова била ...