Рударската компанија „Ретки Земји“ (Rare Earths) Норвешка вели дека го открила најголемото докажано наоѓалиште во Европа на високо ценети елементи, што потенцијално претставува пресвртница и за нордиската земја и за поширокиот регион. Едно од ретките наоѓалишта кои не се во сопственост или контролирани од Кина, откривањето на најголемото наоѓалиште на ретки елементи во континентална Европа се смета за добредојден поттик во напорите на Европа да ...

Рударската компанија „Ретки Земји“ (Rare Earths) Норвешка вели дека го открила најголемото докажано наоѓалиште во Европа на високо ценети елементи, што потенцијално претставува пресвртница и за нордиската земја и за поширокиот регион. Едно од ретките наоѓалишта кои не се во сопственост или контролирани од Кина, откривањето на најголемото наоѓалиште на ретки елементи во континентална Европа се смета за добредојден поттик во напорите на Европа да ...

Компанијата проценува дека има 8,8 милиони тони оксиди на ретки минерали на локацијата Фен на југоистокот на Норвешка и верува дека изгледите за експлоатација се поволни. Според информациите, истражните работи на оваа локација ќе продолжат, а дополнително дупчење е закажано за следниот месец. Компанијата очекува да ја започне првата фаза од рударските операции до 2030 година. Тоа е една од ретките наоѓалишта кои не се во сопственост или ...

Компанијата проценува дека има 8,8 милиони тони оксиди на ретки минерали на локацијата Фен на југоистокот на Норвешка и верува дека изгледите за експлоатација се поволни. Според информациите, истражните работи на оваа локација ќе продолжат, а дополнително дупчење е закажано за следниот месец. Компанијата очекува да ја започне првата фаза од рударските операции до 2030 година. Тоа е една од ретките наоѓалишта кои не се во сопственост или ...

Компанијата проценува дека има 8,8 милиони тони оксиди на ретки минерали на локацијата Фен на југоистокот на Норвешка и верува дека изгледите за експлоатација се поволни. Според информациите, истражните работи на оваа локација ќе продолжат, а дополнително дупчење е закажано за следниот месец. Компанијата очекува да ја започне првата фаза од рударските операции до 2030 година. Тоа е една од ретките наоѓалишта кои не се во сопственост или ...

Компанијата проценува дека има 8,8 милиони тони оксиди на ретки минерали на локацијата Фен на југоистокот на Норвешка и верува дека изгледите за експлоатација се поволни. Според информациите, истражните работи на оваа локација ќе продолжат, а дополнително дупчење е закажано за следниот месец. Компанијата очекува да ја започне првата фаза од рударските операции до 2030 година. Тоа е една од ретките наоѓалишта кои не се во сопственост или ...

Рударската компанија „Ретки Земји“ (Rare Earths) од Норвешка вели дека го открила најголемото докажано наоѓалиште во Европа на високо ценети елементи, што потенцијално претставува пресвртница и за нордиската земја и за поширокиот регион. Едно од ретките наоѓалишта кои не се во сопственост или контролирани од Кина, откривањето на најголемото наоѓалиште на ретки елементи во континентална Европа се смета за добредојден поттик во напорите на Европа ...