Владата обезбеди пристап до нови 50 милиони евра поволни средства за домашните компании од Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ). Ова е дел од активностите што ги спроведува државата преку Министерството за финансии за поддршка на домашните компании и домашната економија со обезбедување поволни средства за своите инвестиции. „По повеќемесечни преговори на Министерството за финансии со Банката за развој на Советот на Европа, на 17 ноември ...

Министерот за финансии, Фатмир Бесими соопшти дека Владата обезбедила пристап до нови 50 милиони евра поволни средства за домашните компании од Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ). Ова, според него е дел од активностите што ги спроведува државата преку Министерството за финансии за поддршка на домашните компании и домашната економија со обезбедување поволни средства за своите инвестиции. „По повеќемесечни преговори на Министерството за ...

Владата обезбеди пристап до дополнителни 50 милиони евра поволни средства за локалните компании од Банката за развој на Советот на Европа. Ова е дел од активностите што ги спроведува државата преку Министерството за финансии за поддршка на компаниите и локалната економија преку обезбедување поволни средства за нивните инвестиции. „По неколкумесечни преговори меѓу Министерството за финансии и Банката за развој на Советот на Европа, на 17 ноември, ...

Министерот за финансии Фатмир Бесими денеска соопшти дека 50-те милиони евра наменети за домашните компании што се обезбедени преку Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ) ќе бидат достапни до крајот на годинава. Од Министерството за финансии информираат дека средствата ќе се пласираат до малите и средните претпријатија, преку комерцијалните банки, а може да се користат за основни и обртни средства и со тоа да отворат нови работни места. – ...

Министерот за финансии Фатмир Бесими денеска соопшти дека 50-те милиони евра наменети за домашните компании што се обезбедени преку Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ) ќе бидат достапни до крајот на годинава. Од Министерството за финансии информираат дека средствата ќе се пласираат до малите и средните претпријатија, преку комерцијалните банки, а може да се користат за основни и обртни средства и со тоа да отворат нови работни места. - ...

Скопје, 20 ноември 2023 (МИА) - Министерот за финансии Фатмир Бесими денеска соопшти дека 50-те милиони евра наменети за домашните компании што се обезбедени преку Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ) ќе бидат достапни до крајот на годинава. Од Министерството за финансии информираат дека средствата ќе се пласираат до малите и средните претпријатија, преку комерцијалните банки, а може да се користат за основни и обртни средства и со тоа ...

Од Министерството за финансии информираат дека средствата ќе се пласираат до малите и средните претпријатија, преку комерцијалните банки, а може да се користат за основни и обртни средства и со тоа да отворат нови работни места. - По повеќемесечни преговори на Министерството за финансии со Банката за развој на Советот на Европа, на 17 ноември беше донесена одлука од страна на Административниот совет на ЦЕБ за одобрување на Програмски заем од 50 ...

Владата обезбеди пристап до нови 50 милиони евра поволни средства за домашните компании од Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ). Ова е дел од активностите што ги спроведува државата преку Министерството за финансии за поддршка на домашните компании и домашната економија со обезбедување поволни средства за своите инвестиции, порача министерот за финансии, Фатмир Бесими. „По повеќемесечни преговори на Министерството за финансии со Банката ...

Владата обезбеди пристап до нови 50 милиони евра поволни средства за домашните компании од Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ). Ова е дел од активностите што ги спроведува државата преку Министерството за финансии за поддршка на домашните компании и домашната економија со обезбедување поволни средства за своите инвестиции, порача министерот за финансии, Фатмир Бесими. „По повеќемесечни преговори на Министерството за финансии со Банката ...

Министерот за финансии Фатмир Бесими денеска соопшти дека 50-те милиони евра наменети за домашните компании што се обезбедени преку Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ) ќе бидат достапни до крајот на годинава. Од Министерството за финансии информираат дека средствата ќе се пласираат до малите и средните претпријатија, преку комерцијалните банки, а може да се користат за основни и обртни средства и со тоа да отворат нови работни места. – ...

Министерот за финансии Фатмир Бесими денеска соопшти дека 50-те милиони евра наменети за домашните компании што се обезбедени преку Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ) ќе бидат достапни до крајот на годинава. Од Министерството за финансии информираат дека средствата ќе се пласираат до малите и средните претпријатија, преку комерцијалните банки, а може да се користат за основни и обртни средства и со тоа да отворат нови работни места. – ...

Владата обезбеди пристап до нови 50 милиони евра поволни средства за домашните компании од Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ). Ова е дел од активностите што ги спроведува државата преку Министерството за финансии за поддршка на домашните компании и домашната економија со обезбедување поволни средства за своите инвестиции, соопштуваат од Министерството за финансии. „По повеќемесечни преговори на Министерството за финансии со Банката за ...

Владата обезбеди пристап до нови 50 милиони евра поволни средства за домашните компании од Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ). Ова е дел од активностите што ги спроведува државата преку Министерството за финансии за поддршка на домашните компании и домашната економија со обезбедување поволни средства за своите инвестиции. „По повеќемесечни преговори на Министерството за финансии со Банката за развој на Советот на Европа, на 17 ноември ...