Втората по ред групна изложба на дела на професори и студенти од уметничките факултети и школи во Македонија наречена „Професори и студенти“ ќе се отвори во петок (14 јуни) во Галерија во Младинскиот културен центар (МКЦ) во Скопје со почеток во 19 часот, а ќе трае до 23 јуни. На изложбата се претставени дела на професори и студенти од Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултетот за дизајн и ...

Оваа година, точно сто години по отворањето на втората групна изложба во историјата на Македонија и сто години по првиот, неуспешен, обид за формирање на Ликовна академија, се отвара втората групна изложба на дела на професори и студенти од уметничките факултети и школи во земјава, едноставно наречена „Професори и студенти“. На изложбата се претставени дела на универзитетски професори и студенти од следниве факултети и школи: Факултетот за ...

Оваа година, точно сто години по отворањето на втората групна изложба во историјата на Македонија и сто години по првиот, неуспешен, обид за формирање на Ликовна академија, се отвара втората групна изложба на дела на професори и студенти од уметничките факултети и школи во земјава, едноставно наречена „Професори и студенти“. На изложбата се претставени дела на универзитетски професори и студенти од следниве факултети и школи: Факултетот за ...

Оваа година, точно сто години по отворањето на втората групна изложба во историјата на Македонија и сто години по првиот, неуспешен, обид за формирање на Ликовна академија, се отвара втората групна изложба на дела на професори и студенти од уметничките факултети и школи во земјава, едноставно наречена „Професори и студенти“. На изложбата се претставени дела на универзитетски професори и студенти од следниве факултети и школи: Факултетот за ...

Втората групна изложба на која ќе се обединат професори и студенти од уметничките факултети и школи во Македонија ќе се отвори в петок (14 јуни) во 19 часот во Младински културен центар во Скопје. На изложбата насловена „Професори и студенти“ ќе бидат претставени дела на професори и студенти од Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултетот за дизајн и мултимедија при АУЕ-ФОН во Скопје, Факултетот ...