Кратко по продолжувањето на собраниската седница попладнево вторпат беше прекината откако „вандалите“ на Левица, Борислав Крмов и Димитар Апасиев предизвикаа инцидент на говорницата во Парламентот. Тие постојано бараа седницата да не се одржува, се расфрлаа со листови со амандамните за Предлог Деловникот на Собранието и посегаа по дел од преостанатиот инвентар од претседавачката маса. На првото продолжение на 131. седница попладнево се случи ...

Попладнево кратко по продолжувањето на собраниската седница вторпат беше прекината откако „насилниците“ на Левица, Борислав Крмов и Димитар Апасиев предизвикаа инцидент на говорницата во Парламентот. Вандалите бесрамно се расфрлаа со листови со амандамните за Предлог Деловникот на Собранието и посегаа по дел од преостанатиот инвентар од претседавачката маса. На првото продолжение на 131. седница попладнево дојде до инцидент кога тие двајца ...

Попладнево кратко по продолжувањето на собраниската седница вторпат беше прекината откако пратениците на Левица, Борислав Крмов и Димитар Апасиев предизвикаа инцидент на говорницата во Парламентот. Ги расфрлаа листовите со амандамните за Предлог Деловникот на Собранието и посегнаа по дел од преостанатиот инвентар од претседавачката маса. На првото продолжение на 131. седница попладнево дојде до инцидент кога тие двајца почнаа да фрлаат со ...

Попладнево кратко по продолжувањето на собраниската седница вторпат беше прекината откако пратениците на Левица, Борислав Крмов и Димитар Апасиев предизвикаа инцидент на говорницата во Парламентот. Ги расфрлаа листовите со амандамните за Предлог Деловникот на Собранието и посегнаа по дел од преостанатиот инвентар од претседавачката маса. На првото продолжение на 131. седница попладнево дојде до инцидент кога тие двајца почнаа да фрлаат со ...

Кратко по продолжувањето на собраниската седница попладнево вторпат беше прекината откако „вандалите“ на Левица, Борислав Крмов и Димитар Апасиев предизвикаа инцидент на говорницата во Парламентот. Тие постојано бараа седницата да не се одржува, се расфрлаа со листови со амандамните за Предлог Деловникот на Собранието и посегаа по дел од преостанатиот инвентар од претседавачката маса. На првото продолжение на 131. седница попладнево се случи ...

Попладнево непосредно по продолжувањето на собраниската седница вторпат беше прекината откако пратениците на Левица, Борислав Крмов и Димитар Апасиев предизвикаа инцидент на говорницата во Парламентот. Се расфрлаа со листови со амандамните за Предлог Деловникот на Собранието и посегаа по дел од преостанатиот инвентар од претседавачката маса. На првото продолжение на 131. седница попладнево дојде до инцидент кога тие двајца почнаа да фрлаат со ...