Претседателот на ентитетот Република Српска Милорад Додик, оцени дека претседателот на Србија Александар Вучиќ, успеал прашањето за Косово од губитничка позиција да го врати на дневен ред и во фокусот на интересот и нагласи дека Србите мора да бидат обединети за преговорите. – Она што мора да се има на ум е дека треба да се согледаат последиците што можевме да ги слушнеме за Косово, а тоа е дека европскиот пат ќе биде прекинат, дека инвестициите ...

Претседателот на ентитетот Република Српска Милорад Додик, оцени дека претседателот на Србија Александар Вучиќ, успеал прашањето за Косово од губитничка позиција да го врати на дневен ред и во фокусот на интересот и нагласи дека Србите мора да бидат обединети за преговорите. Она што мора да се има на ум е дека треба да се согледаат последиците што можевме да ги слушнеме за Косово, а тоа е дека европскиот пат ќе биде прекинат, дека инвестициите ...

Претседателот на босанскиот ентитет Република Српска, Милорад Додик, оцени дека претседателот на Србија Александар Вучиќ „успеал прашањето за Косово од губитничка позиција да го врати на дневен ред и во фокусот на интересот“. Додик порача дека Србите мора да бидат обединети за преговорите. – Она што мора да се има на ум е дека треба да се согледаат последиците што можевме да ги слушнеме за Косово, а тоа е дека европскиот пат ќе биде прекинат, ...

Претседателот на ентитетот Република Српска Милорад Додик, оцени дека претседателот на Србија Александар Вучиќ, успеал прашањето за Косово од губитничка позиција да го врати на дневен ред и во фокусот на интересот и нагласи дека Србите мора да бидат обединети за преговорите. - Она што мора да се има на ум е дека треба да се согледаат последиците што можевме да ги слушнеме за Косово, а тоа е дека европскиот пат ќе биде прекинат, дека ...

Претседателот на ентитетот Република Српска Милорад Додик, оцени дека претседателот на Србија Александар Вучиќ, успеал прашањето за Косово од губитничка позиција да го врати на дневен ред и во фокусот на интересот и нагласи дека Србите мора да бидат обединети за преговорите. – Она што мора да се има на ум е дека треба да се согледаат последиците што можевме да ги слушнеме за Косово, а тоа е дека европскиот пат ќе биде прекинат, дека инвестициите ...

Претседателот на ентитетот Република Српска Милорад Додик, оцени дека претседателот на Србија Александар Вучиќ, успеал прашањето за Косово од губитничка позиција да го врати на дневен ред и во фокусот на интересот и нагласи дека Србите мора да бидат обединети за преговорите. – Она што мора да се има на ум е дека треба да се согледаат последиците што можевме да ги слушнеме за Косово, а тоа е дека европскиот пат ќе биде прекинат, дека инвестициите ...

Претседателот на ентитетот Република Српска Милорад Додик, оцени дека претседателот на Србија Александар Вучиќ, успеал прашањето за Косово од губитничка позиција да го врати на дневен ред и во фокусот на интересот и нагласи дека Србите мора да бидат обединети за преговорите. – Она што мора да се има на ум е дека треба да се согледаат последиците што можевме да ги слушнеме за Косово, а тоа е дека европскиот пат ќе биде прекинат, дека ...