Многумина од нас го користат греењето на становите во зима, па облеката ја сушиме во станот или на самиот радијатор. Но, истражувањaтa покажаa дека тоа и не е најдобра идеја затоа што така можеме да го загрозиме нашето здравје. Испарувањето на детергентот и омекнувачот до кое доаѓа поради сушење на облеката на радијаторите предизвикува зголемен ризик од појава на алергени и со самото тоа појава на алергии. Експертите велат дека покрај радијатор ...

Многумина од нас го користат греењето на становите во зима, па облеката ја сушиме во станот или на самиот радијатор. Но, истражувањaтa покажаa дека тоа и не е најдобра идеја затоа што така можеме да го загрозиме нашето здравје. Испарувањето на детергентот и омекнувачот до кое доаѓа поради сушење на облеката на радијаторите предизвикува зголемен ризик од појава на алергени и со самото тоа појава на алергии. Експертите велат дека покрај радијатор ...

ноември 25, 2022 Многумина од нас го користат греењето на становите во зима, па облеката ја сушиме во станот или на самиот радијатор. Но, истражувањaтa покажаa дека тоа и не е најдобра идеја затоа што така можеме да го загрозиме нашето здравје. Испарувањето на детергентот и омекнувачот до кое доаѓа поради сушење на облеката на радијаторите предизвикува зголемен ри зик од појава на алергени и со самото тоа појава на алергии. Експертите велат ...

Многумина од нас го користат греењето на становите во зима, па облеката ја сушиме во станот или на самиот радијатор. Но, истражувањaтa покажаa дека тоа и не е најдобра идеја затоа што така можеме да го загрозиме нашето здравје. Испарувањето на детергентот и омекнувачот до кое доаѓа поради сушење на облеката на радијаторите предизвикува зголемен ризик од појава на алергени и со самото тоа појава на алергии. Експертите велат дека покрај ...