Милион денари за пробивање и тампонирање локални пристапни патишта доби општината Кавадарци, информираа попладнево од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев. – Денеска во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, министерот Љупчо Николовски на секретарот на Општина Кавадарци, Тодор Ефремов, му го додели решението за инфраструктурни проекти за пробивање и тампонирање на локални пристапни патишта, соопштија од кабинетот на ...

Милион денари за пробивање и тампонирање локални пристапни патишта доби општината Кавадарци, информираа попладнево од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев. – Денеска во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, министерот Љупчо Николовски на секретарот на Општина Кавадарци, Тодор Ефремов, му го додели решението за инфраструктурни проекти за пробивање и тампонирање на локални пристапни патишта, соопштија од кабинетот на ...

– Милион денари за пробивање и тампонирање локални пристапни патишта доби општината Кавадарци, информираа попладнево од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев. – Денеска во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, министерот Љупчо Николовски на секретарот на Општина Кавадарци, Тодор Ефремов, му го додели решението за инфраструктурни проекти за пробивање и тампонирање на локални пристапни патишта, соопштија од кабинетот на ...

Милион денари за пробивање и тампонирање локални пристапни патишта доби општината Кавадарци, информираа попладнево од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев. – Денеска во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, министерот Љупчо Николовски на секретарот на Општина Кавадарци, Тодор Ефремов, му го додели решението за инфраструктурни проекти за пробивање и тампонирање на локални пристапни патишта, соопштија од кабинетот на ...