Ние граѓаниве на нашава земја “Папокот на светот” или ако сакате “Aнусот на Европа”, зависи кој како разбира, навистина имаме некои многу посебни, уникатни би рекла, врхунски генерирани и недозволиво поларизирачки тенденции по сите белосветски дилеми: Русија или Америка; Израел или Палестина; Европа или БРИКС, СДСМ или ВМРО, Албанци или Македонци; Патриоти и Предавници, Само Црно или само Бело?! Нема сиво, нема нијанси за нас, нема сензибилитет. ...

Пишува: АНА ЧУПЕСКА Ние граѓаниве на нашава земја “Папокот на светот” или ако сакате “Aнусот на Европа”, зависи кој како разбира, навистина имаме некои многу посебни, уникатни би рекла, врхунски генерирани и недозволиво поларизирачки тенденции по сите белосветски дилеми: Русија или Америка; Израел или Палестина; Европа или БРИКС, СДСМ или ВМРО, Албанци или Македонци; Патриоти и Предавници, Само Црно или само Бело?! Нема сиво, нема нијанси за ...

Ние граѓаниве на нашава земја “Папокот на светот” или ако сакате “Aнусот на Европа”, зависи кој како разбира, навистина имаме некои многу посебни, уникатни би рекла, врхунски генерирани и недозволиво поларизирачки тенденции по сите белосветски дилеми: Русија или Америка; Израел или Палестина; Европа или БРИКС, СДСМ или ВМРО, Албанци или Македонци; Патриоти и Предавници, Само Црно или само Бело?! Нема сиво, нема нијанси за нас, нема сензибилитет. ...