Даночниот советник Славко Лазовски не остава простор за сомнеж дека Македонија треба да го следи примерот на Хрватска и да воведе данок на дополнителна добивка. Во кусото интервју за „Локално“ тој вели дека е нужно потребно подобрување на нашиот даночен систем бидејќи е премногу регресивен а даночниот товар го носат мал број субјекти. „Премногу се потпираме на даноците на потрошувачката и секое поместување кон даноците на доход, е движење во ...

Даночниот советник Славко Лазовски не остава простор за сомнеж дека Македонија треба да го следи примерот на Хрватска и да воведе данок на дополнителна добивка. Во кусото интервју за „Локално“ тој вели дека е нужно потребно подобрување на нашиот даночен систем бидејќи е премногу регресивен а даночниот товар го носат мал број субјекти. „Премногу се потпираме на даноците на потрошувачката и секое поместување кон даноците на доход, е движење во ...