Овие размислувања на Крастев се дел од неговата анализа на книгата на професорот на Лондонската школа за економија, Џонатан Вајт – „На долги патеки: Иднината како политичка идеја“. Според Вајт, демократијата е темпорален режим и „отворената иднина“ – која не е однапред одредена, туку обликувана од човечко дејство – е предуслов за успешно функционирање на демократските режими. Според него, „кога се чини дека иднината се приближува, институциите ...

Познатиот бугарски политички научник, Иван Крастев, неодамна во текст за магазинот „Форин полиси“ малку вознемирувачки пишува: „Живееме во талогот на времето. Впечатокот на пропаст е заеднички низ политичкиот спектар. Демократската политика на Западот се претвори во судир меѓу два бунта против изумирањето и две носталгии: бунтот за изумирањето, кој го водат климатските активисти, во стравот дека доколку радикално не го промениме нашиот начин на ...