Неколку портали и анонимни профили на социјалните мрежи тврдеа дека со предлог-законот за работни односи породилното отсуство ќе се скрати од 9 на 5 месеци. Ова тврдење беше проширено на 14.01.2023 од повеќе анонимни профили на Твитер. Некои од овие објави ширеа и теории на заговор дека ова било „стратегија на сатанистите за намалување на популацијата, да се обесхрабрат жените да раѓаат.“ Ваквите непроверени информации се ширеа и на портали: ...

Неколку портали и анонимни профили на социјалните мрежи тврдеа дека со предлог-законот за работни односи породилното отсуство ќе се скрати од 9 на 5 месеци. Ова тврдење беше проширено на 14.01.2023 од повеќе анонимни профили на Твитер. Некои од овие објави ширеа и теории на заговор дека ова било „стратегија на сатанистите за намалување на популацијата, да се обесхрабрат жените да раѓаат.“ Ваквите непроверени информации се ширеа и на портали: ...