„Оние кои немаат право на престој мора да бидат вратени во нивните земји на потекло. Така го штитиме системот за азил“, рече комесарката за внатрешни работи Илва Јохансон, презентирајќи ја стратегијата. Јохансон рече дека секоја година земјите-членки носат околу 300 илјади одлуки за враќање, но дека „само 70 илјади луѓе всушност се враќаат во земјите од кои дошле“. „Треба да го зголемиме тоа и тоа го решаваме со оваа стратегија“, изјави ...

„Оние кои немаат право на престој мора да бидат вратени во нивните земји на потекло. Така го штитиме системот за азил“, рече комесарката за внатрешни работи Илва Јохансон, презентирајќи ја стратегијата. Јохансон рече дека секоја година земјите-членки носат околу 300 илјади одлуки за враќање, но дека „само 70 илјади луѓе всушност се враќаат во земјите од кои дошле“. „Треба да го зголемиме тоа и тоа го решаваме со оваа стратегија“, изјави ...