Снимката од безбедносната камера се појави на мрежите и брзо стана вирална, а локалните медиуми објавија дека единствената штета е забележана на автомобилот паркиран на улицата Ленин. Телеграмскиот канал База со шеговит тон пренесува дека момчето не сакало да се „замара со скалите“, туку си заминал низ прозорецот од станот. Го гледаме моментот кога „слета“ на задниот дел од возилото, а потоа продолжи да чекори и исчезна во темнината. ...

Снимката од безбедносната камера се појави на мрежите и брзо стана вирална, а локалните медиуми објавија дека единствената штета е забележана на автомобилот паркиран на улицата Ленин. Телеграмскиот канал База со шеговит тон пренесува дека момчето не сакало да се „замара со скалите“, туку си заминал низ прозорецот од станот. Го гледаме моментот кога „слета“ на задниот дел од возилото, а потоа продолжи да чекори и исчезна во темнината. ...

Снимката од безбедносната камера се појави на мрежите и брзо стана вирална, а локалните медиуми објавија дека единствената штета е забележана на автомобилот паркиран на улицата Ленин. Телеграмскиот канал База со шеговит тон пренесува дека момчето не сакало да се „замара со скалите“, туку си заминал низ прозорецот од станот. Го гледаме моментот кога „слета“ на задниот дел од возилото, а потоа продолжи да чекори и исчезна во темнината. ...

Снимката од безбедносната камера се појави на мрежите и брзо стана вирална, а локалните медиуми објавија дека единствената штета е забележана на автомобилот паркиран на улицата Ленин. Телеграмскиот канал База со шеговит тон пренесува дека момчето не сакало да се „замара со скалите“, туку си заминал низ прозорецот од станот. Го гледаме моментот кога „слета“ на задниот дел од возилото, а потоа продолжи да чекори и исчезна во темнината. ...