Фејсбук-страната Параметричка Архитектура често објавува фантазии од светот на архитектурата. Тоа обично се дела (или само проекти) од современи автори кои наликуваат на стилот на Заха Хадид. Но, овојпат тие постирале нешто друго. Дизајни кои ги направила вештачка интелигенција (АИ), целосно или делумно целосно по инструкции на човек. Изгледаат ли овие рендери подобро од цртежите на некој човек што би ви ја проектирал викендичката? Проектот е ...

Фејсбук-страната Параметричка Архитектура често објавува фантазии од светот на архитектурата. Тоа обично се дела (или само проекти) од современи автори кои наликуваат на стилот на Заха Хадид. Но, овојпат тие постирале нешто друго. Дизајни кои ги направила вештачка интелигенција (АИ), целосно или делумно целосно по инструкции на човек. Изгледаат ли овие рендери подобро од цртежите на некој човек што би ви ја проектирал викендичката? Проектот е ...

Фејсбук-страната Параметричка Архитектура често објавува фантазии од светот на архитектурата. Тоа обично се дела (или само проекти) од современи автори кои наликуваат на стилот на Заха Хадид. Но, овојпат тие постирале нешто друго. Дизајни кои ги направила вештачка интелигенција (АИ), целосно или делумно целосно по инструкции на човек. Изгледаат ли овие рендери подобро од цртежите на некој човек што би ви ја проектирал викендичката? Проектот е ...

Фејсбук-страната Параметричка Архитектура често објавува фантазии од светот на архитектурата. Тоа обично се дела (или само проекти) од современи автори кои наликуваат на стилот на Заха Хадид. Но, овојпат тие постирале нешто друго. Дизајни кои ги направила вештачка интелигенција (АИ), целосно или делумно целосно по инструкции на човек. Изгледаат ли овие рендери подобро од цртежите на некој човек што би ви ја проектирал викендичката? Проектот е ...