Во организација на планинарскиот спортски клуб ,Голак од Делчево денес реализирана клубска акција за искачување на врв Острец. Како што информираше претседателот на клубот Љупчо Чучуковски, маршот бил во должина од 15 километри со стартна точка од делчевската населба Милково Брдо. – Врвот Острец се наоѓа на 1.034 метри надморска висина на Осоговските планини и е дел од областа Пијанец. Во рамки на маршот се движевме покрај месностите Стар пат, ...

Делчево, 27 ноември 2022 (МИА) – Во организација на планинарскиот спортски клуб ,Голак од Делчево денес реализирана клубска акција за искачување на врв Острец. Како што информираше претседателот на клубот Љупчо Чучуковски, маршот бил во должина од 15 километри со стартна точка од делчевската населба Милково Брдо. – Врвот Острец се наоѓа на 1.034 метри надморска висина на Осоговските планини и е дел од областа Пијанец. Во рамки на маршот се ...

Во организација на планинарскиот спортски клуб ,Голак од Делчево денес реализирана клубска акција за искачување на врв Острец. Како што информираше претседателот на клубот Љупчо Чучуковски, маршот бил во должина од 15 километри со стартна точка од делчевската населба Милково Брдо. – Врвот Острец се наоѓа на 1.034 метри надморска висина на Осоговските планини и е дел од областа Пијанец. Во рамки на маршот се движевме покрај месностите Стар пат, ...

Во организација на планинарскиот спортски клуб ,Голак од Делчево денес реализирана клубска акција за искачување на врв Острец. Како што информираше претседателот на клубот Љупчо Чучуковски, маршот бил во должина од 15 километри со стартна точка од делчевската населба Милково Брдо. – Врвот Острец се наоѓа на 1.034 метри надморска висина на Осоговските планини и е дел од областа Пијанец. Во рамки на маршот се движевме покрај месностите Стар пат, ...

Во организација на планинарскиот спортски клуб ,Голак од Делчево денес реализирана клубска акција за искачување на врв Острец. Како што информираше претседателот на клубот Љупчо Чучуковски, маршот бил во должина од 15 километри со стартна точка од делчевската населба Милково Брдо. – Врвот Острец се наоѓа на 1.034 метри надморска висина на Осоговските планини и е дел од областа Пијанец. Во рамки на маршот се движевме покрај месностите Стар пат, ...