Македонија заедно со Грција и Бугарија работи на изградба на терминал за течен природен гас во Александруполис, со што ќе се обезбеди дополнителна диверзификација на снабдувањето со гас и ќе овозможи негово пристигнување од други држави, како што се САД, Катар, Алжир, информираше премиерот Димитар Ковачевски. Според него, иднината и за енергетската трансформација и за енергетската независност е во обновливите извори на енергија. Премиерот ...

Северна Македонија заедно со Грција и Бугарија работи на изградба на терминал за течен природен гас во Александруполис, со што ќе се обезбеди дополнителна диверзификација на снабдувањето со гас и ќе овозможи негово пристигнување од други држави, како што се САД, Катар, Алжир, информираше премиерот Димитар Ковачевски. Според него, иднината и за енергетската трансформација и за енергетската независност е во обновливите извори на енергија. ...

Северна Македонија заедно со Грција и Бугарија работи на изградба на терминал за течен природен гас во Александруполис, со што ќе се обезбеди дополнителна диверзификација на снабдувањето со гас и ќе овозможи негово пристигнување од други држави, како што се САД, Катар, Алжир, информираше премиерот Димитар Ковачевски. Според него, иднината и за енергетската трансформација и за енергетската независност е во обновливите извори на енергија. ...

Северна Македонија заедно со Грција и Бугарија работи на изградба на терминал за течен природен гас во Александруполис, со што ќе се обезбеди дополнителна диверзификација на снабдувањето со гас и ќе овозможи негово пристигнување од други држави, како што се САД, Катар, Алжир, информираше премиерот Димитар Ковачевски. Според него, иднината и за енергетската трансформација и за енергетската независност е во обновливите извори на енергија. ...

Северна Македонија заедно со Грција и Бугарија работи на изградба на терминал за течен природен гас во Александруполис, со што ќе се обезбеди дополнителна диверзификација на снабдувањето со гас и ќе овозможи негово пристигнување од други држави, како што се САД, Катар, Алжир, информираше премиерот Димитар Ковачевски. Според него, иднината и за енергетската трансформација и за енергетската независност е во обновливите извори на енергија. ...